Serum poesi-Cup

Ulla Berglund
1:a!
James Kristiansson
2:a!
Catherine Danell
StaffanWelroos
3:or!

De tidigare vinnarna
Maria Svanerud Sahrling
Eleonora Luthander
Daniel Lyrstedt
Helena Ringström
Gunilla Sternelius
Viktoria Eriksson
Isabella Mendrix
Bill Larsson
Ingeborg Kronqvist
Marie Gröön
Ina Callenberg


Tidigare poesicupvinnare som nu finns att låna från biblioteket
Visst vill du ha mig nu PoesiCupen VT 2006
Antologi

Vad som måste vara Sveriges största poesicup är även ett sätt att nå läsare som inte ens själva var medvetna om att de brydde sig om poesi, nu så har de varit med och brytt sig, bedömt och haft egna åsikter.
Visst vill du ha mig nu Visst vill du ha mig nu
Marie Gröön

Prosalyrik om att växa upp som kvinna. Om att ständigt försöka leva upp till andras förväntningar. Om relationer till föräldrar, vänner och pojkvänner.
Karta till frihet Karta till frihet
Sex författare - tretton vägar
Tommy Thuresson
Ina Jedström
Bill Persson
Solveig Artsman
Fredrik Runebert
Charlotte Ekbom
Det var väldigt Medan livet är
Maria Svanerud Sahrling

2009 års poesicupvinnare
Visst vill du ha mig nu Vänd Dig Inte Om När Dom Kommer I Dimman
Tommy Thuresson

En existentiell diktsamling om utanförskap, tystnaden och världen i Västmanland.